< Se alla nyheter
July 18, 2019

ChromoGenics företrädesemission övertecknad

Sammantaget har 310 158 568 aktier tecknats i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 180 procent av antalet erbjudna aktier.

Tilldelning av aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som fastställdes av den extra bolagsstämman den 18 juni 2019 och som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 25 juni 2019. Meddelande om tilldelning av aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter erhålles i form av avräkningsnota. Genom företrädesemissionen kommer ChromoGenics aktiekapital att öka med 34 551 196 kronor, från 34 551 196 kronor till 69 102 393 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 172 755 980 aktier, från 172 755 980 aktier till 345 511 960 aktier.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handeln med BTA på Nasdaq First North. Handel med nya aktier beräknas påbörjas på Nasdaq First North i slutet av juli 2019. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske.

Läs hela pressmeddelandet här.

Erfarenhet och kunskap skapar långsiktiga värden