< Se alla nyheter
July 16, 2019

EWPG Holding AB har erhållit godkännande avseende notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North

Eco Wave Power har erhållit godkännande, avseende notering av bolagets aktier på Nasdaq First North och första dag för handel är torsdag den 18 juli 2019.

Inför noteringen har EWPG Holding AB genomfört en nyemission motsvarande 121,8 miljoner kronor.Kapitalet kommer huvudsakligen att användas till att bygga Eco Wave Powers första kommersiella vågfarm, vilket kommer att vara ett stort steg mot kommersialiseringen av vågenergi och positionera den som en integrerad del av världens förnybara energimix. Utöver det, kommer kapitalet också att användas till att expandera Bolagets projektpipeline, föra fler projekt till färdigbyggnadsfas och förstärka försäljning och marknadsföring.

Emissionen i korthet

Emitterat belopp: 121 791 786 kronor

Antal nyemitterade aktier: 6 410 094

Emissionskurs: 19,00 kronor per aktie

Kortnamn: EWPISIN: SE0012569663

Efter nyemissionen finns det 35 249 344 aktier i EWPG Holding AB.

Läs hela pressmeddelandet här.

Erfarenhet och kunskap skapar långsiktiga värden