< Se alla nyheter
July 16, 2019

EWPG Holding AB (publ.) tillförs 122 MSEK i samband med IPO på Nasdaq First North Stockholm

Eco Wave Power tillförs 121,8 MSEK från investerare, vilket gör transaktionen till den näst största på Nasdaq First North hittills i år.

Likviden kommer företrädesvis att användas till bygga Bolagets första kommersiella vågfarm, vilketkommer att vara ett stort steg mot kommersialiseringen av vågenergi och positionera den som enintegrerad del av världens förnybara energimix. Utöver det, kommer likviden också att användas tillatt expandera Bolagets projektpipeline, att föra fler projekt till färdigbyggnadsfas och för att förstärkaförsäljning och marknadsföring. Likviden tillför tillräckligt rörelsekapital för att bedriva Eco WavePowers verksamhet i enlighet med dess affärsplan längre än 12 månader.

– Det är med stort nöje vi hälsar cirka 5,900 nya aktieägare välkomna till Eco Wave Power, däribland AP4 och Skandia Fonder, som blir två av Bolagets större aktieägare, samt vår styrelseordförande Mats Andersson och styrelseledamot Elias Jacobson” säger Inna Braverman, VD för Eco Wave Power. "Vi är fast beslutna att göra vår del för att bekämpa klimatförändringen och börsnoteringen av Eco Wave Power kommer att stärka företagets position på marknaden och hjälpa oss att nå våra ambitiösa mål.Jag ser fram emot att ta Eco Wave Power till nästa nivå.

"Första dag för handel beräknas till den 18 juli 2019, förutsatt godkännande från Nasdaq First North Stockholm. Tecknare som tilldelats aktier kommer få besked om sin tilldelning i form av en skriftlig avräkningsnota som skickas ut inom de närmaste dagarna. Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Eco Wave Power att öka med 6 410 094 aktier från 28 839 250 aktier till 35 249 344 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 128 201,88 kr från 576 785,00 kr till 704 986,88 kr, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 18,2 procent.

Läs hela pressmeddelandet här.

Erfarenhet och kunskap skapar långsiktiga värden