< Se alla nyheter
October 15, 2020

Naventus Corporate Finance har rådgivit Envigas i företrädesemission med Consilium som huvudinvesterare

Consilium AB (publ) förvärvar 13,19 procent av Envigas AB som bedriver produktion av fossilfritt biokol, bioolja och biogas. Köpeskillingen uppgår till drygt 20 MSEK.

Envigas är ett nytänkande industriföretag som genom entermokemisk process producerar biokol, bioolja och biogas baserat på resterfrån skogsindustrin. Bolaget har haft en demonstrationsanläggning i drift sedanbörjan av 2019 och driftsätter nu sin första produktionsanläggning iindustriell skala i Bureå söder om Skellefteå. Biokolet kan användas somreduktionsmedel av den metallurgiska industrin, biooljan som insatsvara iraffinaderier och biogasen som en energibärare – alla förnyelsebara produktersom bidrar till att minska utsläppen av fossilt koldioxid.

– Det här är en mindre investering men också vårt första inomClean Tech-segmentet. Vår ambition är att växa både med bolaget och inomområdet när vi hittar spännande verksamheter att investera i, säger Carl AdamRosenblad, vd och koncernchef för Consilium AB (publ).

Erfarenhet och kunskap skapar långsiktiga värden