Genomförda transaktioner

Spago Nanomedical

Insplorion

JonDeTech

Riktad & Företrädes Emission | 55 MSEK | 2020

Envigas

Riktad Emission | 30 MSEK | 2020

Metal Casino

Riktad emission | 120 MSEK | 2018

Eco Wave Power

IPO | 122 MSEK | Q2 2019

ChromoGenics

Företrädesemission 86 MSEK | Riktad Emission 10 MSEK | Q2 2019

Ranplan Wireless

IPO | 62 MSEK | 2018

Erfarenhet och kunskap skapar långsiktiga värden