Legal Disclaimer

The information and documents on this part of Naventus Corporate Finance AB’s (“Naventus“) website may not, according to law and regulations, be made available to certain persons, and consequently, persons whom wish to access the information and documents must inform themselves of and act in accordance with such restrictions. We ask you to read the text below and submit the following confirmation every time you want to enter this website. Your confirmation must be true.

This material is not intended for and must not be accessed by persons resident or located in the United States of America, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Switzerland or in any other country where participation in share issueis not permitted.

The offer to subscribe for shares in the transaction according to the prospectus is not being made to persons whose participation in the offer requires additional prospectuses, registration measures or any other measures in addition to those required under Swedish law. The prospectus and other related documents may not be distributed in or to any country where such distribution or the offer requires such additional measures or would be in conflict with any laws or regulations in such country. The newly issued shares have not been registered and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 in its current version or under any applicable law in the United States of America, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Switzerland or in any other country where the offer tosubscribe for shares in the transaction or distribution of the prospectus constitute a violation of applicable laws or regulations, or require that additional prospectuses are prepared or registered or that other measures are taken in addition to those required under Swedish law. A notification to subscribe for shares in violation of the above may be considered invalid and consequently ignored. By accepting below, I confirm that I have read and accepted to be bound by the information, instructions, terms and conditions provided on this part of the website and confirm that I am not located in the United States of America, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Switzerland or in any other jurisdiction in which distribution or participation in the offer would be in conflict with any laws or regulations in such jurisdiction or where participation in the offer requires additional prospectuses, registration measures or any other measures in addition to those required under Swedish law.
CANCEL
ACCEPT

First Venture

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) meddelar idag att prospektet avseende noteringen på Nasdaq First North Growth Market(”Noteringen”) samt nyemissionen av B-aktier om 245 MSEK (”Erbjudandet”) med en potentiell övertilldelningsemission om 25 MSEK har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. First Venture har även ansökt om upptagande till handel av Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market med preliminärt första datum för handel den 2 juli 2021 och Nasdaq Stockholm AB har idag meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market, förutsatt att sedvanliga villkor, däribland spridningskravet, uppfylls senast första dag för handel i Bolagets aktie.

 

Prospektet med fullständiga villkor finns tillgängligt på Bolagets webbplats (first-venture.se), Aqurat Fondkommissionswebbplats (aqurat.se) och Naventus Corporate Finances webbplats (naventus.com). Anmälningssedel finns tillgänglig hos Bolagets och Aqurat Fondkommissions hemsida. Kunder hos Nordnet Bank kan teckna aktier direkt via Nordnets webbplats (i Sverige via nordnet.se, i Danmark via nordnet.dk, i Norge via nordnet.no och i Finland via nordnet.fi). Det villkorade godkännandet från Nasdaq Stockholm innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet för First Ventures aktier är uppfyllt inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. First Ventures aktier avses handlas under kortnamnet (ticker) FIRST med ISIN-kod SE0016075451.

 

Erbjudandet i sammandrag samt preliminär tidplan

Erbjudandepris: 9,75 SEK per aktie

Emissionsvolym: Erbjudandet uppgår till cirka 245 MSEK, motsvarande 25 128 206 B-aktier, meden övertilldelningsemission om 25 MSEK, motsvarande 2 564 103 B-aktier i syfte att täcka eventuell överanslutning. Vid fullt utnyttjad övertilldelningsemission uppgår emissionsvolymen till 270 MSEK. Ingångna teckningsåtaganden uppgår till 185 MSEK (75,5 procent av Erbjudandet).

Anmälningsperiod: 11-23 juni 2021

Offentliggörande av utfall: omkring 28 juni 2021

Likviddag: omkring 1 juli 2021

Preliminär första handelsdag: 2 juli 2021

 

Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Rådgivare

Naventus Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank agerar Selling agent i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Redeye AB är Bolagets Certified Adviser.

 

För ytterligare information, kontakta:

Rune Nordlander, VD och Partner

rune.nordlander@first-venture.se

Mobil: +46 733 896 827

 

Peter Werme, Partner

peter.werme@first-venture.se

Mobil: +46 706 267 899

Prenumerera på våra transaktioner

Om du önskar erhålla meddelanden när vi öppnar nya transaktioner, vänligen fyll i dina uppgifter.

Tack! Din prenumeration är mottagen.
Någonting gick fel. Var vänlig försök igen.