2019-07-17
ChromoGenics företrädesemission övertecknad

ChromoGenics företrädesemission övertecknad

Resultatet av ChromoGenics AB (publ) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 15 juli 2019, visar att företrädesemissionen övertecknades. 160 432 031 aktier, motsvarande cirka 92,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 149 726 537 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget har 310 158 568 aktier tecknats i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 180 procent av antalet erbjudna aktier. De 12 323 949 aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 7,1 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, kommer att tilldelas personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Med en teckningskurs om 0,50 kronor tillförs ChromoGenics således genom företrädesemissonen cirka 86,4 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som fastställdes av den extra bolagsstämman den 18 juni 2019 och som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 25 juni 2019. Meddelande om tilldelning av aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter erhålles i form av avräkningsnota. Genom företrädesemissionen kommer ChromoGenics aktiekapital att öka med 34 551 196 kronor, från 34 551 196 kronor till 69 102 393 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 172 755 980 aktier, från 172 755 980 aktier till 345 511 960 aktier.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handeln med BTA på Nasdaq First North. Handel med nya aktier beräknas påbörjas på Nasdaq First North i slutet av juli 2019. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske.

Läs hela pressmeddelandet här.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.