Team

Sandra Lundqvist
Administration
Sandra Lundqvist
Office Manager
+46 8-660 90 91+46 72-402 24 04sandra.lundqvist@naventus.com
Utbildning:
-
Erfarenhet:
Sandra arbetar som Office Manager på Naventus och är ansvarig för det dagliga arbetet på kontoret samt assisterar med event-och administration.
Avslutade transaktioner
No items found.
Rafael Guedez
Advisory Board
Rafael Guedez
Advisor
+46 8-660 90 91+46 76-889 54 25rafael.guedez@naventus.com
Utbildning:
Rafael är maskiningenjör (USB, Venezuela) med doktorsexamen i energiteknik från KTH och har även genomfört ett Executive Program i Management and Leadership från MIT (USA).
Erfarenhet:
Rafael är seniorforskare och lektor vid KTH och biträdande föreståndare för civilingenjörsprogrammet Sustainable Energy Engineering. Han är rådgivare till Kyoto Group AS, Odqa Renewable Energy Technology Ltd och Azelio. Tidigare erfarenhet av rådgivning till SolarReserve LLC, Total och den marockanska byrån för hållbar energi.
Avslutade transaktioner
No items found.
Peter Gustafson
Advisory Board
Peter Gustafson
Senior Advisor
+46 8 660 90 91peter.gustafson@naventus.com
Utbildning:
M.Sc i Business & Administration från Lunds universitet, studier inom Business & Administration vid Harvard University och är Reservofficer från Infanteriets Officershögskola.
Erfarenhet:
Peter är medgrundare, rådgivare och styrelseledamot i fastighetsfonden Resinova Bostads AB och grundare, ägare och styrelseledamot i Green Capital Partners AB. Han har erfarenhet från Corporate Finance, affärsutveckling, fastigheter, byggrelaterad industri och energisektorn samt från styrelsearbete och som rådgivare.
Avslutade transaktioner
No items found.
Monika Topel
Advisory Board
Monika Topel
Advisor
+46 8-660 90 91+46 70- 944 03 99monika.topel@naventus.com
Utbildning:
Monika är utbildad maskiningenjör från USB - Simon Bolivar University, Caracas. Hon har även en doktorsexamen i energiteknik från KTH.
Erfarenhet:
Monika är seniorforskare och lektor vid energiteknikavdelningen på KTH. Hon är rådgivare på Naventus med fokus på förnybar energiteknik och energiinfrastrukturplanering för smarta och hållbara stadsdelar.
Avslutade transaktioner
No items found.
Marcus Nivinger
Styrelse
Marcus Nivinger
Chairman
+46 8-660 90 91marcus.nivinger@naventus.com
Utbildning:
Marcus har utbildat sig på Lunds universitet.
Erfarenhet:
Marcus är Partner på Setterwalls Advokatbyrå, med tidigare erfarenhet som Partner på EY, Partner på advokatfirman Delphi och Advokat på Gernandt & Danielsson.
Avslutade transaktioner
No items found.
Linus Jönsson
Advisory Board
Linus Jönsson
Advisor
+46 8-660 90 91linus.jonsson@ki.se
Utbildning:
Linus har en PhD i hälsoekonomi från Karolinska Institutet, en mastersexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt en läkarexamen från Uppsala universitet.
Erfarenhet:
Linus är rådgivare på Naventus med fokus på hälsa och sjukvård. Han är docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet och styrelseordförande i IHE - institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi.
Avslutade transaktioner
No items found.
Lars Höckenström
Corporate Finance
Lars Höckenström
Senior Advisor
+46 8-660 90 91+46 73-342 66 13lars.hockenstrom@naventus.com
Utbildning:
Lars har en MBA från Stockholm Universitet.
Erfarenhet:
Lars har tidigare erfarenhet från Aragon Fondkommission, Öhman FK, Matteus FK, Core Ventures, Catella Kapitalförvaltning AB, Lage Jonasson AB och Pareto Securities AB. Tidigare styrelseuppdrag: Klövern AB. Pågående styrelseuppdrag: Guard Therapeutics International AB, Rhovac AB och Devyser Diagnostics AB.
Avslutade transaktioner
Ranplan Wireless
Ranplan Wireless
IPO
Jonas Rahmn
Advisory Board
Jonas Rahmn
Advisor
+46 8-660 90 91jonas.rahmn@naventus.com
Utbildning:
Jonas innehar en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.
Erfarenhet:
Jonas är styrelseledamot i Mips AB, ExOpen Systems, Apica AB, Ekoligens och Knoxville samt Partner på KTH Chalmers Capital.
Avslutade transaktioner
No items found.
Jonas Ljungström
Corporate Finance
Board of Directors
Jonas Ljungström
Senior Partner & Director
+46 8-660 90 91+46 70-512 88 01jonas.ljungstrom@naventus.com
Utbildning:
Jonas innehar en civilingenjörsexamen i Business Administration från Uppsala universitet.
Erfarenhet:
Jonas har erfarenhet av rådgivning inom privata och publika transaktioner, såsom IPO:s, företrädesemissioner, riktade emissioner, private placements samt M&A. Jonas har tidigare erfarenhet från Stockholm Corporate Finance, CEO på investmentbolaget Traktor, Deriva Securities FK och United Securities Fondkommission.
Avslutade transaktioner
First Venture
First Venture
IPO
Spago Nanomedical
Spago Nanomedical
Företrädesemission
JonDeTech
JonDeTech
Företrädesemission
Insplorion
Insplorion
Riktad & Företrädesemission
Eco Wave Power
Eco Wave Power
IPO
Johan Holmberg
Corporate Finance
Certified Adviser
Johan Holmberg
Director
+46 70-433 29 10+41 78-928 92 20johan.holmberg@naventus.com
Utbildning:
Johan har en civilingenjörsexamen i ekonomi och företagsekonomi från Copenhagen Business School (CBS) och en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet.
Erfarenhet:
Johan har erfarenhet från M&A, IPO:s och kapitalanskaffningar, huvudsakligen inom Tech- och Life Science sektorn. Johan har erfarenhet av projektledning av Tech M&A och ECM transaktioner på Bryan Garnier & Co, samt kapitalanskaffningar inom Tech- och Life Science sektorn från Redeye.
Avslutade transaktioner
First Venture
First Venture
IPO
Spago Nanomedical
Spago Nanomedical
Företrädesemission
JonDeTech
JonDeTech
Företrädesemission
Dafo Brand
Dafo Brand
M&A
Ingmar Rentzhog
Styrelse
Ingmar Rentzhog
Director
+46 8-660 90 91ingmar.rentzhog@naventus.com
Utbildning:
Ingmar är utbildad inom matematik på Uppsala universitet samt Executive Management Program på IFL, Stockholm School of Economics.
Erfarenhet:
Ingmar är VD och grundare för världens största kommunikationsplattform för klimatlösningar, WeDontHaveTime.org. Tidigare grundare av den finansiella kommunikationskonsulten Laika Consulting AB.
Avslutade transaktioner
No items found.
Helena Arkenson
Styrelse
Helena Arkenson
Director
+46 8-660 90 91helena.arkenson@naventus.com
Utbildning:
Helena har en Jur. kand från Stockholm Universitet och en MBA från Probana Business School.
Erfarenhet:
Helena är Lead Compliance Officer Nordics på Siemens Financial Services samt styrelseordförande hos Hagberg & Aneborn Fondkommission. Hon har tidigare erfarenhet som bl.a. Head of Legal på Wasa Kredit och Legal & Compliance Director på Lowell.
Avslutade transaktioner
No items found.
Gustav Broman
Corporate Finance
Gustav Broman
Equity Sales
+46 (0)8-660 90 91+46 70-789 86 98gustav.broman@naventus.com
Utbildning:
Gustav har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.
Erfarenhet:
Gustav har tidigare erfarenhet från Söderberg & Partners.
Avslutade transaktioner
No items found.
Filip Wingren
Corporate Finance
Equity Research
Filip Wingren
Partner
+46 8-660 90 91+46 70-952 19 16filip.wingren@naventus.com
Utbildning:
Filip har en kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.
Erfarenhet:
Erfarenhet från M&A, börsintroduktioner och kapitalanskaffningar (privata och offentliga), främst inom tech, life science och energisektorn. Tidigare erfarenhet från Avanza, Stockholm Corporate Finance.
Avslutade transaktioner
Insplorion
Insplorion
Riktad & Företrädesemission
Eco Wave Power
Eco Wave Power
IPO
Envigas
Envigas
Företrädesemission
Metal Casino
Metal Casino
Riktad emission
Ranplan Wireless
Ranplan Wireless
IPO
Emma Allthin
Administration
Emma Allthin
HR- & Administration Manager
+46 8-660 90 91+46 72-454 90 91emma.allthin@naventus.com
Utbildning:
Emma läser en kandidatexamen i företagsekonomi vid Stockholms universitet.
Erfarenhet:
Emma är ansvarig för Naventus event, marknadsföring och HR relaterade frågor.
Avslutade transaktioner
No items found.
Elin Sandelin
Corporate Finance
Elin Sandelin
Analyst
+46 8-660 90 91+46 70-285 19 95elin.sandelin@naventus.com
Utbildning:
Dubbelkandidatexamen inom redovisning & finans samt handelsrätt från Uppsala universitet.
Erfarenhet:
Tidigare erfarenhet från KPMG.
Avslutade transaktioner
No items found.
Christoffer Risberg
Equity Research
Christoffer Risberg
Equity Research Analyst
+46 70-718 56 77christoffer.risberg@naventus.com
Utbildning:
Christoffer har en kandidatexamen i International Business från Copenhagen Business School (CBS).
Erfarenhet:
Christoffer har erfarenhet från Takura AB och Odgers Berndtson inom marknadsanalys och affärsanalys.
Avslutade transaktioner
No items found.
Christina Josefsson
Administration
Christina Josefsson
Head of Accounting
+46 8-660 90 91christina.josefsson@naventus.com
Utbildning:
Christina har studerat ekonomi vid Stockholms universitet.
Erfarenhet:
Christina är ekonomiansvarig på Naventus och innehar en central position i bolaget.
Avslutade transaktioner
No items found.
Bengt Lidgard
Corporate Finance
Bengt Lidgard
Senior Advisor
+46 8-660 90 91+46 70-360 33 00bengt.lidgard@naventus.com
Utbildning:
Bengt är Civilingenjör i Teknisk Fysik från KTH och Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet:
Bengt har erfarenhet som rådgivare åt multinationella företag och Private Equity bolag inom företagsutveckling och förvärv. Bengt har varit ledande i utvecklingen av Pointer Sweden AB till Sveriges största business intelligence företag samt andra bolag inom AI där han varit styrelseledamot och investerare.
Avslutade transaktioner
No items found.
Andreas Bunge
Advisory Board
Andreas Bunge
Advisor
+46 8 660 90 91info@naventus.com
Utbildning:
Andreas har en civilingenjörsexamen från Linköpings universitet.
Erfarenhet:
Andreas är Advisor på Naventus, och har 25 års erfarenhet av uppbyggnad och finansiering av företag som entreprenör, grundare och investerare. Han har även varit VD och styrelseledamot för ett flertal privata och listade bolag inom mjukvara, teknik, medicinteknik samt bioteknik.
Avslutade transaktioner
No items found.
Anders Ehrenblad
Corporate Finance
Anders Ehrenblad
Senior Advisor
+46 8-660 90 91+46 70-658 49 57anders.ehrenblad@naventus.com
Utbildning:
Anders innehar en MSc. i Business Administration från Uppsala universitet.
Erfarenhet:
Anders har erfarenhet av rådgivning inom privata och publika transaktioner, såsom IPOs, riktade/företrädesemissioner, private placements. Tidigare direktinvesteringar genom VC-fond och privat. Styrelseuppdrag: Maha Energy AB. Tidigare erfarenheter från Maven Wireless Sweden AB, Fairchild Semiconductor Ltd och Ericsson AB.
Avslutade transaktioner
No items found.
All
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Jonas Ljungström
Jonas Ljungström
Senior Partner & Director
Corporate Finance
Board of Directors
Johan Holmberg
Johan Holmberg
Director
Corporate Finance
Certified Adviser
Elin Sandelin
Elin Sandelin
Analyst
Corporate Finance
Filip Wingren
Filip Wingren
Partner
Corporate Finance
Equity Research
Anders Ehrenblad
Anders Ehrenblad
Senior Advisor
Corporate Finance
Bengt Lidgard
Bengt Lidgard
Senior Advisor
Corporate Finance
Lars Höckenström
Lars Höckenström
Senior Advisor
Corporate Finance
Gustav Broman
Gustav Broman
Equity Sales
Corporate Finance
Andreas Bunge
Andreas Bunge
Advisor
Advisory Board
Christina Josefsson
Christina Josefsson
Head of Accounting
Administration
Christoffer Risberg
Christoffer Risberg
Equity Research Analyst
Equity Research
Emma Allthin
Emma Allthin
HR- & Administration Manager
Administration
Helena Arkenson
Helena Arkenson
Director
Styrelse
Ingmar Rentzhog
Ingmar Rentzhog
Director
Styrelse
Jonas Rahmn
Jonas Rahmn
Advisor
Advisory Board
Linus Jönsson
Linus Jönsson
Advisor
Advisory Board
Marcus Nivinger
Marcus Nivinger
Chairman
Styrelse
Monika Topel
Monika Topel
Advisor
Advisory Board
Peter Gustafson
Peter Gustafson
Senior Advisor
Advisory Board
Rafael Guedez
Rafael Guedez
Advisor
Advisory Board
Sandra Lundqvist
Sandra Lundqvist
Office Manager
Administration

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.