2019-07-11
ChromoGenics offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemission och förlänger teckningstiden

ChromoGenics offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemission och förlänger teckningstiden

ChromoGenics AB (publ) har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt avseende erbjudande av aktier till allmänheten som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 25 juni 2019 (”Tilläggsprospektet”). Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med nämnda prospekt, varför teckningstiden förlängs en dag till och med måndagen den 15 juli.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att ChromoGenics den 8 juli 2019 genom pressmeddelande offentliggjorde:  

(i) att Bolagets styrelse ingått avtal om en så kallad toppgaranti med avseende på den pågående företrädesemissionen med innebörden att hela företrädesemission om totalt 86,4 MSEK är garanterad. Bolaget har dock inte begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden, och  

(ii) att Bolagets styrelse beslutat, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, om nyemission av högst 18 867 924 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen riktas till två investerare och de nya aktierna emitteras till en kurs om 0,53 SEK per aktie.

Tilläggsprospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer inom kort att finnas tillgängligt på http://www.chromogenics.com.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av aktier i Erbjudandet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 15 juli 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Emittentservice, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som har tecknat genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli bindande. Om tecknare önskar kvarstå som tecknare av aktier behövde denne ej vidta några åtgärder.

Då återkallelse av anmälan om teckning ska ske inom två dagar har ChromoGenics styrelse även beslutat att förlänga teckningstiden för den pågående företrädesemissionen till måndagen den 15 juli 2019. Vad gäller handeln med teckningsrätter gäller den ursprungliga tidplanen, nämligen att sista dagen för handel med teckningsrätter inföll onsdagen den 10 juli 2019.

Läs hela pressmeddelandet här.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.