2019-07-08
ChromoGenics upphandlar toppgaranti upp till 100 procent av den pågående företrädesemissionen och genomför riktad nyemission om ca 10 MSEK

ChromoGenics upphandlar toppgaranti upp till 100 procent av den pågående företrädesemissionen och genomför riktad nyemission om ca 10 MSEK

För att stärka Bolaget finansiella ställning ytterligare samt säkerställa fullteckning av den pågående företrädesemissionen om 86,4 MSEK har styrelsen beslutat att genomföra en riktad emission om cirka 10 MSEK samt att ingå avtal om en s.k. toppgaranti upp till 100 procents emissionsteckning i den pågående företrädesemissionen. Toppgarantin motsvarar ca 12,6 MSEK.

Styrelsen för ChromoGenics AB (publ) (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att emittera totalt 18 867 924 aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade emissionen tecknas av två professionella investerare till en aktiekurs om 53 öre/aktie. Totalt tillförs Bolaget cirka 10 MSEK genom transaktionen (före transaktionskostnader).

Teckningskursen i emissionen uppgår till 0,53 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen under de 20 handelsdagar som föregått den 3 juli med avdrag för 15 procent rabatt samt 0,03 SEK i s.k. differenskompensation för motsvarande rabatt vid köp av en teckningsrätt för 0,13 SEK i den pågående företrädesemissionen samt teckning av aktie för emissionskursen 0,50 SEK.

Emissionen och garantin tecknas av investerarna Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren med 50 procent vardera. Investerarna/garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sin garanti.

Emissionen förutsätter dels ändring av bolagsordningen, dels bolagsstämmans efterföljande godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske separat. Till följd av emissionen och toppgarantin kommer ett tilläggsprospekt att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt enligt en särskild överenskommelse med tecknarna, som också är garanter i den pågående företrädesemissionen.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 5,2 procent i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget efter emissionen, varvid för beräkningen antagits att den pågående företrädesemissionen kommer att fulltecknas. Emissionen medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 345 511 960 aktier (samma antagande avseende företrädesemissionen) till totalt 364 379 884 aktier.

– Totalt ger garantin och den riktade emissionen ChromoGenics ytterligare säkerhet för att emissionen fulltecknas vilket tillsammans med den riktade emissionen ger oss trygghet i tillförseln av 22,6 MSEK. I det expansiva skede vi befinner oss och med tanke på den omfattande investeringen i egen sputtringskapacitet vi gör, så känns detta mycket bra, säger Jerker Lundgren, VD för ChromoGenics.

Läs hela pressmeddelandet här

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.