2019-05-08
Eco Wave Power - Vågenergiföretag

Eco Wave Power - Vågenergiföretag

Eco Wave Power är ett innovativt svenskt vågenergiföretag som grundades i Tel Aviv, Israel, 2011 och som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att omvandla havs- och sjövågor till grön energi. Eco Wave Power erbjuder en unik teknik som är det enda företaget i världen med ett nätanslutet vågenergisystem som säljer el till nätet enligt långsiktiga avtal om energiköp till fast pris. Baserat på dess egenutvecklade teknik är Eco Wave Power affärsidé att utveckla, sälja och leverera kraftverk samt att sälja egenproducerad ren energi. Eco Wave Power siktar nu på att dra nytta av bolagets projektpipeline som överstiger 160 MW och räknar med att visa en betydande tillväxt de kommande åren.

Eco Wave Power är ett innovativt svenskt vågenergiföretag som grundades i Tel Aviv, Israel,2011 och som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att omvandla havs- och sjövågor till grön energi. Eco Wave Power erbjuder en unik teknik som är det enda företaget i världen med ett nätanslutet vågenergisystem som säljer el till nätet enligt långsiktiga avtal om energiköp till fast pris. Baserat på dess egenutvecklade teknik är Eco Wave Powers affärsidé att utveckla, sälja och leverera kraftverk samt att sälja egenproducerad ren energi. Eco Wave Power siktar nu på att dra nytta av bolagets projektpipeline som överstiger 160 MW och räknar med att visa en betydande tillväxt de kommande åren.

Tekniken har betydande fördelar

- Det är lätt att bygga och helt modulärt.

- Kostnadseffektivt - total capex per MW varierar från 1,0-1,6 miljoner euro, beroende på befintlig brytvattenstruktur.

- LCOE låg på 42 euro/MWh (0,44 kr/kWh).

- Endast landbaserad vågkraftsteknik, med låg installations-, underhålls- och överföringskostnad. Flera patent, dvs. en stormproduktionsmekanism.

- Helt försäkringsbar för i.a. skadeskydd, som tillhandahålls av globala välrenommerade försäkringsbolag.

- Ingen miljöpåverkan – på grund av systemets anslutning till befintliga konstruktioner som tillverkats av människor.

-Betydande kostnads- och riskminimering i projektfasen jämfört med vindkraftverk eftersom det finns tillförlitliga satellitdata, mottagna från Met OceanSolutions, om våghöjd och vågbredd på de geografiska platser där kraftverken övervägs som ger en exakt elproduktionsberäkning.

Eco Wave Power har fått mycket internationellt erkännande för sina tekniska och miljömässiga fördelar. Projektledningen byggs upp snabbt och är för närvarande ca 160 MW, med relativt höga effektpriser uppnådda på grund av sin unika position. Företaget är nu redo för kommersiell start som börjar medinstallationen av ett kraftverk på 10 MW i Storbritannien samt utbyggnaden av kraftverket i Gibraltar till 5 MW (för att bevisa 15% av alla Gibraltars elbehov).

För mer information:
Andreas Björklund
Tel: +46 73 524 98 34
andreas.bjorklund@naventus.com
www.naventus.com

William Kållberg
Tel: +46 73 068 77 82
william.kallberg@naventus.com
www.naventus.com

Besök Dagens Industi och DI TV Hållbarhet för att se intervjuerna med Eco Wave Powers grundare Inna Braverman:
http://www.di.se/ditv/borsmorgon/svensk-position-inom-energi-lockar-eco-wave-power/
https://www.di.se/ditv/hallbarhet/se-hela-intervjun-med-eco-wave-powers-vd/ 
https://www.di.se/bors/telegram/c3ff72d8-4c5c-436b-9c9a-bb982acc6190


Om du vill läsa mer om Eco Wave Power, besök:

Veckans affärer:
https://www.va.se/telegram-fran-direkt/?NewsId=10988117:0792474B-9DD6-467C-AC5F-4A99272EA467

Placera:
https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/05/16/ipo-eco-wave-powers-vagkraft-ska-lyckas-via-landbasering-vd.html

SVD:
https://www.svd.se/bors/news_detail.php?newsid=c3ff72d8-4c5c-436b-9c9a-bb982acc6190

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.