2019-07-11
EWPG Holding AB (publ.) tillförs 122 MSEK i samband med IPO på Nasdaq First North Stockholm

EWPG Holding AB (publ.) tillförs 122 MSEK i samband med IPO på Nasdaq First North Stockholm

Anmälningsperioden avseende teckning av nya aktier i EWPG Holding AB (”Eco Wave Power” eller ”Bolaget”) inför planerad listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm avslutades den 10 juli 2019. Eco Wave Power tillförs 121,8 MSEK från investerare, vilket gör transaktionen till den näst största på Nasdaq First North hittills i år. Erbjudandet tecknades till cirka 81 procent.

Likviden kommer företrädesvis att användas till bygga Bolagets första kommersiella vågfarm, vilket kommer att vara ett stort steg mot kommersialiseringen av vågenergi och positionera den som en integrerad del av världens förnybara energimix. Utöver det, kommer likviden också att användas till att expandera Bolagets projektpipeline, att föra fler projekt till färdigbyggnadsfas och för att förstärka försäljning och marknadsföring. Likviden tillför tillräckligt rörelsekapital för att bedriva Eco Wave Powers verksamhet i enlighet med dess affärsplan längre än 12 månader.

– Det är med stort nöje vi hälsar cirka 5,900 nya aktieägare välkomna till Eco Wave Power, däribland AP4 och Skandia Fonder, som blir två av Bolagets större aktieägare, samt vår styrelseordförande Mats Andersson och styrelseledamot Elias Jacobson” säger Inna Braverman, VD för Eco Wave Power. "Vi är fast beslutna att göra vår del för att bekämpa klimatförändringen. Börsnoteringen av Eco Wave Power kommer att stärka företagets position på marknaden och hjälpa oss att nå våra ambitiösa mål. Jag ser fram emot att ta Eco Wave Power till nästa nivå."

Första dag för handel beräknas till den 18 juli 2019, förutsatt godkännande från Nasdaq First North Stockholm. Tecknare som tilldelats aktier kommer få besked om sin tilldelning i form av en skriftlig avräkningsnota som skickas ut inom de närmaste dagarna. Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Eco Wave Power att öka med 6 410 094 aktier från 28 839 250 aktier till 35 249 344 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 128 201,88 kr från 576 785,00 kr till 704 986,88 kr, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 18,2 procent.

Läs hela pressmeddelandet här.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.