2022-03-18
GomSpace Group AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 103 miljoner kronor

GomSpace Group AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 103 miljoner kronor

Styrelsen i GomSpace Group AB (publ), reg.nr 559026-1888 ("GomSpace" eller "Bolaget"), har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 103 miljoner kronor genom emission av 10 454 960 nya aktier till en nybildad familjefond av den brittiske medborgaren Peter Kendal Hargreaves.

Styrelsen har idag beslutat att genomföra en riktad emission av 10 454 960 nya aktier riktade till The Hargreaves Family No. 14 Settlement till en teckningskurs om 9,81 SEK per aktie. Emissionsbeslutet antogs med stöd av ett bemyndigande som gavs vid årsstämman den 23 april 2021.

The Hargreaves Family No. 14 Settlement är en nyinrättad familjefond av den brittiske medborgaren Peter Kendal Hargreaves, medgrundare av Hargreaves Landsdown, en av Storbritanniens största finansiella tjänster, och partner i Blue Whale Capital, en investmentbank som lanserades 2017. Familjefonden och dess förmånstagare (eller närstående personer) ägde inga aktier i Bolaget före den riktade nyemissionen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra en stor långsiktig investerare i Bolaget och samtidigt stärka Bolagets finansiella ställning. Aktierna är tecknade och betalning sker inom en vecka. Bolaget kommer genom den riktade nyemissionen att erhålla cirka 103 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till nyemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 6,6 miljoner kronor (främst bestående av provisionsarvoden och arvoden för finansiell och juridisk rådgivning samt kostnader för praktisk hantering av nyemissionen). Nettolikviden från den riktade nyemissionen är avsedd att användas för rörelsekapital för att genomföra orderboken och ytterligare investeringar i FoU i syfte att i högre grad underlätta återanvändning av GomSpaces standardplattform och förbättra Bolagets lönsamhet.

Niels Buus, VD för GomSpace, kommenterar: "Vi är mycket glada över att välkomna en så sofistikerad investerare som en ny storägare i företaget och därmed validera vår affärsmodell och potential under de kommande åren".

Peter Hargreaves kommenterar: "Rymden idag är mer än science fiction. Det är ett område med enorm potential. Mänskligheten skrapar på ytan i användningen av rymden och satelliter. Jag är glad över att GomSpace har välkomnat mig som aktieägare. GomSpace har stor expertis inom satellitkonstruktion – ett område med ökande kommersiellt värde. Företaget passar bra ihop med min andra rymdtillgång Goonhilly, som är världens enda privatägda jordstation med djup rymdförmåga och oöverträffad expertis inom satellitanslutningar och parabolkonstruktion”.

Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar 98,3 % av slutkursen för GomSpaces aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market den 18 mars 2022, enligt överenskommelse med den externa investeraren.

De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market efter betalning och registrering hos Bolagsverket.

Den riktade nyemissionen motsvarar cirka 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster i Bolaget per idag och kommer att resultera i en utspädning om cirka 16,67 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet ökar med 731 847,20 kronor från 3 659 236,21 kronor till 4 391083,41 kronor och antalet aktier och röster ökar med 10 454 960 från 52 274 803 till 62 729 763.

Rådgivare

Naventus Corporate Finance AB har agerat Global Coordinator och Joint Bookrunner och Winford Holding Ltd. har agerat Joint Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB har agerat juridisk rådgivare till GomSpace i samband med den riktade nyemissionen.

För mer information, kontakta:
Niels Buus (CEO)
Tel: +45 40 31 55 57
Email: nbu @ gomspace.com

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.