2020-08-28
JonDeTech offentliggör prospekt avseende företrädesemission

JonDeTech offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Prospektet avseende företrädesemissionen i JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") om högst cirka 36,3 MSEK före emissionskostnader har idag den 28 augusti 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.jondetech.se samt på Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se.

Den 10 augusti 2020 beslutade den extra bolagsstämman i JonDeTech om en nyemission om 3 634 560 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 10,00 kronor per aktie och kommer tillföra Bolaget högst cirka 36,3 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.jondetech.se samt på Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se. Teckningstiden löper från och med den 1 september till och med den 15 september 2020.

Rådgivare

Naventus Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Roschier är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Om Naventus Corporate Finance AB

Naventus Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende nyintroduktioner, kapitalanskaffningar, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag och dess ägare. www.naventus.com.

Fullständig press release samt prospekt:

https://www.jondetech.se/nyheter/pressmeddelanden/jondetech-offentliggor-prospekt-avseende-foretradesemission-79263

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.