2019-06-26
Pressmeddelande - Eco Wave Power offentliggör erbjudande till allmänheten i samband med notering

Pressmeddelande - Eco Wave Power offentliggör erbjudande till allmänheten i samband med notering

"Eco Wave Power har arbetat hårt under de senaste åren för att designa, bygga och få ut vår beprövade teknik för att därmed generera kostnadseffektiv, grön energi till en värld i akut behov av alternativa energilösningar. Vi är stolta över att kalla Stockholm vårt hem och tillsammans med våra investerare och partners är vi fast beslutna att göra Eco Wave Power till en kommersiell framgång. Eco Wave Power har en ljus framtid och en notering på Nasdaq First North i Stockholm är det bästa steget för oss att nå våra ambitiösa mål.", säger Inna Braverman, VD, Eco Wave Power.

Eco Wave Power är ett svenskt bolag som genom dotterbolag, bland annat i Israel, utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Det israeliska dotterbolaget grundades 2011 i Tel Aviv. Eco Wave Power är idag det enda företaget i världen som har en vågenergianläggning ansluten till ett nationellt elnät.

Erbjudandet i korthet
-  Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige, Danmark och Norge samt till professionella investerare i Sverige och internationellt.
- Teckningsperioden pågår från och med den 27 juni 2019 till och med kl. 15.00 den 10 juli 2019.
- Teckningskursen i Erbjudandet är 19 kr per aktie. Totalt uppgår Erbjudandet till 150 miljoner kronor före transaktionskostnader. Om Erbjudandet övertecknas, har styrelsen möjlighet att utöka Erbjudandet med upp till 50 miljoner kronor. Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om 548 miljoner kronor före Erbjudandet.
- Erbjudandet omfattar högst 7 900 000 nya aktier vilka erbjuds av Bolaget. Skulle Bolagets styrelse besluta att utöka Erbjudandet kan upp till 2 631 580 ytterligare aktier emitteras.
-  Beräknad första handelsdag är omkring den 18 juli 2019.

Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet, enligt styrelsens bedömning, är tillräckligt stort för att skapa nödvändiga förutsättningar för en ända målsenlig handel med aktierna i Bolaget, att Bolaget erhåller nödvändigt rörelsekapital för att bedriva verksamheten i 12 månader, samt att First Norths spridningskrav uppfylls genom Erbjudandet. Erbjudandet är vidare villkorat av att inga händelser inträffar som bedöms kunna ha så väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet och affärsutsikter eller att Erbjudandet är olämpligt att genomföra. Om ovanstående villkor inte uppfylls kan Erbjudandet komma att avbrytas. Ett eventuellt avbrytande av Erbjudandet kommer att meddelas genom ett pressmeddelande så snart som möjligt och senast den 10 juli 2019. I det fall Erbjudandet avbryts kommer varken leverans av eller betalning för aktier inom Erbjudandet att genomföras.

Tidplan:

Teckningsperiod: 27 juni – 10 juli 2019
Offentliggörande av utfall: Omkring 11 juli 2019
Betalningsdag: Omkring 16 juli 2019
Första dag för notering: Omkring 18 juli 2019

Prospekt

Prospektet, med fullständiga villkor för Erbjudandet, finns på Eco Wave Powers hemsida (www.ecowavepower.com),Naventus hemsida (www.naventus.com), Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se), Nordnets hemsida (www.nordnet.se), Avanzas hemsida (www.avanza.se) och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se)

Rådgivare

Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Avanza Bank AB och Nordnet Bank AB är selling agents. Aktieinvest FK AB har utsetts till emissionsinstitut. FNCA Sweden AB kommer att vara Bolagets Certified Adviser vid First North.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.