2021-02-08
Spago Nanomedical offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Spago Nanomedical offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen av aktier (”Företrädesemissionen”) som godkändes av den extra bolagsstämman den 15 januari 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Den fullt säkerställda Företrädesemissionen förväntas inbringa cirka 59,1 MSEK före emissionskostnader samt, i händelse av överteckning, ytterligare upp till cirka 10 MSEK före emissionskostnader i en eventuell övertilldelningsemission.

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen av aktier (”Företrädesemissionen”) som godkändes av den extra bolagsstämman den 15 januari 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Den fullt säkerställda Företrädesemissionen förväntas inbringa cirka 59,1 MSEK före emissionskostnader samt, i händelse av överteckning, ytterligare upp till cirka 10 MSEK före emissionskostnader i en eventuell övertilldelningsemission.

Spago Nanomedical genomför Företrädesemissionen för att med kraft drivautvecklingen av bolagets radionuklidterapi, Tumorad®, framåt. Emissionslikviden avses användas till att finansiera de sista stegen som krävs för att inleda kliniska fas I/II-studier med Tumorad®.

”Med lovande kliniska resultat för SpagoPix som validerar vår plattformsteknologi och kapitaltillskottet från Företrädesemissionen är vi i position att accelerera Tumorad® till kliniska studier i cancerpatienter”, säger VD Mats Hansen.

Företrädesemissionen omfattar högst 7 886 129 aktier. Den som på avstämningsdagen den 5 februari 2021 var aktieägare i Spago Nanomedical äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen är 7,50 SEK per aktie. Även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

  • 9     februari – 19 februari 2021 – Handel i teckningsrätter
  • 9     februari – 23 februari 2021 – Teckningsperiod
  • Omkring 25 februari 2021 – Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på bolagets, emissionsinstitutets och Naventus Corporate Finance AB:s respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se, www.naventus.com). Det kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på bolagets samt Naventus Corporate Finance AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB på telefonnummer +46 8 408 933 50.

Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical, +46 763 148 063,hanna.olsson@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm (kortnamn:SPAG).  För mer info, se  www.spagonanomedical.se.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.